Varför VIP?

Ideella organisationer har ofta en kärnfråga som de brinner för. För att nå ut med sitt budskap behöver de arbeta med moderna kommunikationsmedel och via flera kanaler. Många människor med olika roller och kompetens behöver engageras. Då är det viktigt att deras engagemang tas tillvara på ett effektivt sätt.

VIPweb blir er partner med sin erfarenhet av ideella organisationer. Genom vår moderna programtjänst får ni tillgång till mer funktioner än om ni skaffar egen utrustning. Ni får en högre kvalitet både på hårdvara och mjukvara.

Fördelen för er som organisation blir att era ideella resurser utnyttjas optimalt. Era medarbetares insatser kommer till bästa nytta.

Er organisation kan fokusera på verksamheten - vi sköter tekniken.

Hyra av programtjänsten


Ni som organisation hyr programtjänsten VIP Total för en månadskostnad. Kostnaden regleras beroende på bl.a. antal adresser, transaktioner etc. Kontakta oss för en offert.

Allmänna användarvillkor för programtjänsten finns på denna länk.