Målgrupp

VIPweb AB riktar sig till ideella organisationer som önskar en komplett lösning för administration och kommunikation. Organisationer som vill kommunicera med modern teknik, både internt och utåt mot omvärlden.

Ideella organisationer, intresseorganisationer och medlemsorganisationer har ofta en tung börda av administration. En administration som är nödvändig för att sköta verksamheten. Och när organisationen växer och utvecklas, så blir ofta verksamheten ännu bredare och mer komplex. Överblicken blir svår, och det blir många personer att hålla kontakt med. Behovet av effektiv kommunikation ökar dramatiskt, både internt och utåt mot medlemmarna. Det blir med tiden ännu högre krav på att kommunikation och rapportering mot myndigheter sköts noggrant och omsorgsfullt.

VIP Total är en programtjänst för organisationer som värderar sina medlemmar och medarberare högt. Organisationer som uppskattar volontärers engagemang. Organisationer som inser värdet av att kanalisera ideellt engagemang på kärnverksamheten, och därför ser det nödvändigt att ge dem bästa möjliga verktyg för sin administration.

Oavsett hur liten eller stor organisation ni har just nu, så vill vi hjälpa er att växa som organisation, så att ni kan nå era mål och fullfölja er vision.