<

För vilka?

VIPweb hjälper ideella

organisationer att kommunicera
med modern teknik, både internt
och utåt mot omvärlden. Ni får
en omfattande
programtjänst
för administration
och kommunikation. På ett attraktivt och enkelt sätt för er organisation.

VIP är för organisationer med höga ambitioner.

Varför VIP?

Ideella organisationer som brinner för
sin kärnfråga arbetar ofta inom
flera områden. Människor med
olika roller behöver engageras.
Deras engagemang behöver tas
tillvara på ett effektivt sätt.
VIP Total ger er ett samlat administrativt
datastöd för detta. Till en fast månadskostnad.

Er organisation kan fokusera på verksamheten
— vi sköter tekniken.

Vad är VIP Total?

VIP Total innehåller en rad
valbara funktioner som är
ihopkopplade. Systemet har
fokus på att underlätta för era
medarbetare, förbättra kommu-
nikationen och säkerställa
kvalitéten. Allt för att betjäna era
viktigaste personer — era medlemmar.

VIP Total är en modern webbaserad programtjänst i "molnet", redo för er verksamhet.

Läs varför VIP Total är den bästa lösningen för dig
Läs mer om våra tjänster
Läs mer om VIP Totals funktioner